อนุทิน 50399 - สีตะวัน

  ติดต่อ

เช้านี้ เข้าโรงพยาบาล ไปส่งสไลด์ป้าย pap smear  ที่ห้องเซลล์วิทยา ชั้น 5

ส่งเค้าโครงงานวิจัย ที่ คุณแอ๋ว HRD ...เวชกรรมสังคม

ประสานการอบรมผู้นำนักเรีนน  และไปเปลี่ยนยาให้แม่ ....

หมดภาระกิจคงกลับสอ. ...ติดตามกลุ่มเป้าหมายตรวจ Pap smear และผู้สูงอายุ

และแวะเยี่ยมผู้ป่วยเรื่อรัง ม. 9 ม. 10

 

......ไปล่ะ....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)