อนุทิน 50145 - บุษยมาศ

               ภาคเช้าเตรียมความพร้อมที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 24(9/2552) ในภาคบ่าย และเตรียมจัดทำข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักวิทยบริการ ฯ

               ภาคบ่ายเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงเรื่องการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) โดยมีผู้ผ่านการประเมิน 3 ราย ได้แก่ คุณปาริชาติ คุณเพ็ญศรี และคุณกัลนิกา  ผู้ไม่ผ่านการประเมิน 3 ราย (ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินทั้ง 3 รายด้วยค่ะ สำหรับผู้ไม่ผ่านการประเมินอีก 3 ราย ให้กำลังใจสู้ต่อนะค่ะ)

เขียน 30 Oct 2009 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)