อนุทิน 49942 - บุษยมาศ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 ลาหยุดงาน 1 วัน เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งแพทย์บอกว่า มีระดับน้ำตาลสูง อาจเข้าขั้นเป็นเบาหวาน แต่ผลตรวจยังไม่เป็น แพทย์บอกว่าให้ระวังเรื่องการกินหวาน ส่วนความดันปกติ ไขมันในเลือดลดลง ค่อยเบาใจไปหน่อย

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ภาคเช้าประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ ของคุณกัลนิกา สำหรับภาคบ่ายประเมินคุณเพ็ญศรี เข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.กนศ. ถึงแม้ว่าตัวเราผ่านตรงนั้นมาแล้ว แต่ก็เครียด ๆ กับพวกพี่และน้องที่เข้าสู่การประเมิน ฯ ตรงนี้ เป็นการยากที่จะอธิบายให้กรรมการแต่ละคนฟัง เหนื่อยใจมาก ๆ (กรรมการคนไหนรับฟังก็ OK. แต่ถ้ากรรมการท่านใดบอกว่าไม่ พยายามหาเหตุผลเท่าไรท่านก็ไม่) สำหรับเส้นทางของข้าราชการ ฯ สายสนับสนุน

 

เขียน 28 Oct 2009 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)