อนุทิน 49596 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๗๒ |

 

สมาธินอกหลักพระพุทธศาสนา

ยิ่งทำได้มากเท่าไร

ก็ยิ่งอวดกล้า...อวดเก่ง...มีทิฏฐิมานะ

กิเลสตัวใหญ่ ตัวโต ขึ้นมา

. . . ยิ่ ง รู้ . . . ยิ่ ง เ ก่ ง . . .

ความทะนงตัวมันก็ยิ่งมากเพิ่มกิเลสหนักขึ้น

สมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เขียน 25 Oct 2009 @ 01:44 () แก้ไข 25 Oct 2009 @ 01:45, ()


ความเห็น (0)