อนุทิน 49590 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พักสายตาเถอะนะคนดี...หยุดลงตรงนี้ ที่ที่มีแต่เราสองคน ..

อืม...พักสายตาจากการเขียนเค้าโครงงานวิจัย เพื่อนำเสนอ CUP ในวันที่ 30 ต.ค. นี้ ซึ่งสรุปความคิดรวบยอดของตัวเองและปรึกษาพี่ต้อมนวก. แล้วว่าปีนี้ สอ. เราจะทำวิจัย 2 เรื่อง ในส่วนของพี่ต้อมทำ R to R ต่อเนื่องในเรื่องผู้ป่วยเบาหวาน ขอทุนเงินบำรุงสอ. ส่วนทุน CUP 15,000 บาท ที่จะให้ทุกสอ. ในการทำวิจัยปี 53 นี้ ให้หมวยทำ ก็คงจับงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ศึกษาระบาดวิทยาและลักษณะประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในตำบลเชียงพิณ เก็บข้อมูลตรวจ Pap smear ย้อนหลัง 5 ปี และเก็บข้อมูลเชิงลึกในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ...ราย ก็น่าจะคุ้มค่าเงิน 15,000 บาทนะ..อิ อิ

พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว G2K ช่วยวิพากษ์ด้วยนะคะ...^_^ 

เขียน 24 Oct 2009 @ 22:41 ()


ความเห็น (0)