อนุทิน 49370 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ได้รับแจ้งจาก รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ม.มหิดลเกี่ยวกับ การนำเสนอบทความในการจัดประชุมวิชาการ ๔๐ ปีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า

ตามมติที่ประชุมของ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ กำหนดว่าภาควิชาจะจัดทำเอกสารการวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในส่วนของภาควิชาฯ

อ่านต่อครับ ที่เวปประชากรศึกษา  http://www.popeduspace.com/ 

ท่านไหนที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้

เน้น งานวิจัยทางการศึกษา,การจัดการความรู้,นวัตกรรมการศึกษา,กระบวนการเรียนรู้

เขียน 22 Oct 2009 @ 17:21 () แก้ไข 22 Oct 2009 @ 17:21, ()


ความเห็น (0)