อนุทิน 49361 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

วันนี้    ต้อง  การเวลาว่าง ตอนเย็น  ไปเยี่ยม ผู้ป่วยบ้่านท่าเรือ

บ้านใหญ่    คนหายาก   คนไม่รู้จักกัน คนไข้โรคหัวใจ  โรคไตวายหลายคนเหมือนกันครับ

เหนื่อยแต่ไม่ท้อ

เมื่อไรเงินโบนัส จะออกหนอ

เขียน 22 Oct 2009 @ 15:29 () แก้ไข 22 Oct 2009 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)