อนุทิน 49260 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๕๙ |

ประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัย...ประจำภาคเรียน 2/2552

วาระที่สำคัญ เป็นเรื่องภาระงานใหม่ + การประเมินความดีความชอบใหม่

ขายฝัน และคำขู่ ... ประเมินยังไงก็ไม่พ้นพรรคพวกตัวเอง

อธิการฯ ว่า ห้ามด่ามหาวิทยาลัย แต่ให้ด่ารองอธิการฯ คณบดีฯ แทน

แล้วอธิการฯ ล่ะ หายไปไหนหว่า 555

เขียน 21 Oct 2009 @ 18:09 ()


ความเห็น (0)