อนุทิน #49219

| อนุทิน...๕๕๖ |

ไปนิยามคำว่า "ผีขนุน" ใน พจนานุกวน - ศัพท์ GotoKnow (ร่าง) ของอาจารย์ บัญชา ธนบุญสมบัติ  มา ... โหย ยาก ๆ ขอบอก ๆ

เขียน:

ความเห็น (0)