อนุทิน 49219 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๕๖ |

ไปนิยามคำว่า "ผีขนุน" ใน พจนานุกวน - ศัพท์ GotoKnow (ร่าง) ของอาจารย์ บัญชา ธนบุญสมบัติ  มา ... โหย ยาก ๆ ขอบอก ๆ

เขียน 21 Oct 2009 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)