อนุทิน 49073 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

การเป็นที่ยอมรับของคนแวดล้อม เป็นก้าวแรกสำหรับทุกคนที่ต้องการเติบโต

ถ้าเราไม่สามารถทำให้บุคคลแวดล้อม..ยอมรับคุณ

ต่อให้มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่แค่ไหน  ก็ไม่มีวันได้นำไปปฏิบัติ

..................

 สแตนลีย์ เหยียน เขียน อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล

บทที่ 1 ในหนังสือ เพราะทำจึงสำเร็จ

ส่งงาน 20 ชุด เลื่อนระดับ

เขียน 19 Oct 2009 @ 21:38 () แก้ไข 20 Oct 2009 @ 20:22, ()


ความเห็น (0)