อนุทิน 48944 - สีตะวัน

  ติดต่อ

"คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น" หนึ่งในคำสอน ..ของขวัญจากในหลวง ที่ประทับใจมาก และอยากจะฝากไว้ในบันทึก

วันนี้อยู่เวรวันหยุด มีผู้ป่วยมารับบริการเรื่อย ๆ ว่างก็แวบ ๆ ทักทายพี่น้องชาว G2K ด้วยความคิดถึง

แวบ ๆ...^_^

  เขียน:  

ความเห็น (0)