อนุทิน 48920 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๔๕ |

ได้ข่าวการตั้งอำเภอใหม่ คือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตอนแรกนึกว่า แยกพื้นที่จากอำเภอสะเมิง แต่ความเป็นจริงเป็นอำเภอแม่แจ่ม ซึ่ง ต.บ้านจันทร์ ต.แม่แดด ต.แจ่มหลวง มีพื้นที่ 647.58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 10,561 คน ซึ่งทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานชื่ออำเภอดังกล่าว ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำเภอดังกล่าวว่า “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2552

http://www.posttoday.com/breakingnews.php?id=71413 

เขียน 18 Oct 2009 @ 12:36 ()


ความเห็น (0)