อนุทิน 48678 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@48676

คนที่ทำงานมานานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานาน ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี

 แต่น่าจะอยู่ที่ระดับความคิด และความสามารถในการเรียนรู้

และ ความสามารถในการเรียนรู้น่าจะอยู่ที่

ระดับ "สัมมาทิฐิ" และ "วิชชา" ของคนๆนั้น

ความเร็วของการเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับ "ศรัทธา"

เพราะทุกอย่างเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราคิดว่ารู้ เข้าใจ ในเวลานี้ อีกช่วงเวลาต่อไป ก็เป็นเรื่องที่ล้าสมัยเสียเเล้ว

ขอบคุณครับอาจารย์

เขียน 15 Oct 2009 @ 14:15 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)