อนุทิน 48549 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๓๖ |

เพิ่งทราบว่า หมายเลข ๙ น้องครุสุดา (ฝัน) วันมา อายุ 23 ปี การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ.2551 ภูมิลำเนา อุตรดิตถ์

อ้าว รุ่นน้องผ้ม 555

http://missthailand.mediathai.net/missthailandProfileMiss.php?Check=false&NO=9&ROUND_STATUS=3&year=2552&s=CNN&t=0.0029268264770508

เขียน 14 Oct 2009 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)