อนุทิน 48104 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๐๙ |

นั่งอ่านโบว์ชัวร์ "การจัดประชุมวิชาการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

(http://www.sh.mahidol.ac.th/academic2552/index.php)

18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมืองบางกอก

อาจารย์หมอวิจารณ์เป็นวิทยากรด้วย 1 ช่วง

แต่สนใจอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ "มหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม"

แต่ก็คร้านการเดินทางขนาด

เขียน 09 Oct 2009 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)