อนุทิน 47633 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๔๘๖ |

ปัญหา "เมนูของฉัน" จาก @47558 นั้น ... มีข้อสังเกตดังนี้

"เมนูของฉัน" ที่มีปัญหา จากเครื่องที่มีปัญหา Background ของเมนูจะมีสีใส ๆ โปร่งแสง แต่ "เมนูของฉัน" ที่ไม่มีปัญหา Background ของเมนูจะเป็นสีสันสดใส ไม่โปร่งแสงแต่อย่างใด

ทั้ง ๆ ที่เป็น Web Browser รุ่นเดียวกัน

เขียน 04 Oct 2009 @ 21:00 () แก้ไข 04 Oct 2009 @ 21:01, ()


ความเห็น (0)