อนุทิน 47068 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๔๕๗ |

"... การที่เด็กสามารถจำอดีตชาติได้ด้วยความทรงจำปกติ โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการใด ๆ เพื่อใ้ห้ได้มาซึ่งความทรงจำในอดีตชาตินั้น ๆ เรียกว่า "จำอดีตชาติได้" ่ส่วนการระลึกถึงชาติได้ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความทรงจำในอดีตชาตินั้น ๆ อย่างเช่นการเข้าฌาณหรือการสะกดจิต เรียกว่า "ระลึกชาติได้" ..."

เขียน 28 Sep 2009 @ 23:23 ()


ความเห็น (0)