อนุทิน 46407 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

กิจกรรมวันนี้

08.30 น. ประชุม EMS Day จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี รพ.ขอนแก่น

11.00 น. ประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วย

15.00 น. นัดประชุมน้อง ๆ ที่หน่วยถอดบทเรียนการเยี่ยมตรวจจาก สพร. จัดทำแผนและข้อเสนอแนะเพื่อส่งแผนกฯเสนอต่อฝ่ายบริหารชุดใหม่

เขียน 22 Sep 2009 @ 07:12 ()


ความเห็น (0)