อนุทิน 46363 - ศิริวรรณ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีโอกาสฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำพิพิธภัณฑ์ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ได้ข้อสรุปจากอาจารย์ภูธร ภูมธน ว่า... การจัดทำพิพิธภัณฑ์คือการเล่าเรื่องผ่านวัตถุที่สามารถแก้ปัญหาของสังคมได้...มิใช่การนำวัตถุมาวางๆ ไว้เยอะแยะมากมาย...

 

วันหนึ่งเรากับเด็กๆ จะพากันจัดทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียน...เพื่อเล่าเรื่องราวในท้องถิ่น...สักวันหนึ่งนะ...

เขียน 21 Sep 2009 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)