อนุทิน 46203 - ไก่...กัญญา

  ติดต่อ

ช่วงบ่ายปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ แบ่งกลุ่มตามกลุ่มงานทำการบ้านส่งให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพในวันที่ 28 กันยายน 2552  จำนวน 2 ข้อ

1. ให้สรุปบทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากผู้เยี่ยมสำรวจ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

2. ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล

มีหน่วยงานที่ทำการบ้านมาก่อนขึ้นนำเสนอ คือ งานจ่ายกลาง โดยพี่อ้วน หัวหน้างานจ่ายกลาง

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)