อนุทิน 46203 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

ช่วงบ่ายปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ แบ่งกลุ่มตามกลุ่มงานทำการบ้านส่งให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพในวันที่ 28 กันยายน 2552  จำนวน 2 ข้อ

1. ให้สรุปบทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากผู้เยี่ยมสำรวจ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

2. ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล

มีหน่วยงานที่ทำการบ้านมาก่อนขึ้นนำเสนอ คือ งานจ่ายกลาง โดยพี่อ้วน หัวหน้างานจ่ายกลาง

 

เขียน 19 Sep 2009 @ 14:12 () แก้ไข 19 Sep 2009 @ 14:13, ()


ความเห็น (0)