อนุทิน 44563 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

คุยกับฟูอ้าจ เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นเดือน รอมฏอน อันประเสริฐ คือเดือนที่ชนมุสลิมถือศีลอด ถือศีล ปฏิบัติตนสำรวมกายใจและอีกไม่นานก็ อารีรายอ ...

ฟูอ้าจบอกว่าผมพูดผิด ต้องเป็น "ฮารี รายอ" ซึ่ง

ฮารี แปลว่า "วัน"

รายอ แปลว่า "ปีใหม่"

ฮารีรายอ คือ ปีใหม่ของชนมุสลิม

ผมรู้มาอีกอย่างว่าวันฮารีรายอ สาวๆมุสลิมจะแต่งตัวสวยมากคิดถึงเพลง มนต์รักฮารีรายอ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)