อนุทิน 44563 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คุยกับฟูอ้าจ เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นเดือน รอมฏอน อันประเสริฐ คือเดือนที่ชนมุสลิมถือศีลอด ถือศีล ปฏิบัติตนสำรวมกายใจและอีกไม่นานก็ อารีรายอ ...

ฟูอ้าจบอกว่าผมพูดผิด ต้องเป็น "ฮารี รายอ" ซึ่ง

ฮารี แปลว่า "วัน"

รายอ แปลว่า "ปีใหม่"

ฮารีรายอ คือ ปีใหม่ของชนมุสลิม

ผมรู้มาอีกอย่างว่าวันฮารีรายอ สาวๆมุสลิมจะแต่งตัวสวยมากคิดถึงเพลง มนต์รักฮารีรายอ

เขียน 30 Aug 2009 @ 09:47 () แก้ไข 30 Aug 2009 @ 09:51, ()


ความเห็น (0)