อนุทิน 44023 - สีตะวัน

สีตะวัน

วันนี้ วิเคราะห์ตัวเองเรื่องการจัดการความรู้ 3 ระดับ ที่ท่านอาจารย์ ดร. แสวง  รวยสูงเนินได้สอนไว้ คงอยู่ในระดับเซลล์ (สมอง) ..ประมวลความรู้ ประสบการณ์ การศึกษาค้นค้า และการวางแผน จัดระบบการนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

เช้านี้ อยู่ประจำห้อง  ER ทำแผล 9 ราย ฉีดยา 2 ราย dT 1 ราย

ประสานงานขอความช่วยเหลือจากพี่พยาบาลในการออกไปดูแลการเตรียมงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยทำได้ในช่วงบ่าย ..กับหน. สอ.

บ่ายอยู่เฝ้าสอ. ตรวจผู้ป่วย 14 ราย ฉีดยา 1 ราย ทำแผล 6 ราย เย็บแผล 1 ราย และตัดไหม 1 ราย

....จัดระบบความคิดของตนเอง มองโลกในแง่ดี ทำชีวิตให้มีความสุขทุกวัน ..^_^

เขียน 21 Aug 2009 @ 17:02 () แก้ไข 22 Aug 2009 @ 14:35, ()


ความเห็น (0)