อนุทิน #43691

วันที่ 14 สิงหาคม  2552

โรงเรียนบ้านนาลับแลง  ร่วมกับ อสม.หมู่ 5 และหมู่ 8 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

 

 

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)