อนุทิน 43691 - อิน

อิน

วันที่ 14 สิงหาคม  2552

โรงเรียนบ้านนาลับแลง  ร่วมกับ อสม.หมู่ 5 และหมู่ 8 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

 

 

 

 

เขียน 17 Aug 2009 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)