อนุทิน 43514 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ห้าศีลแล้วครับ หากนับวัสสา ปี๋นี้ผ่านมา ห้าศีลแล้วเจ้า
พากั๋นสืบสาน โบราณแบบเบ้า ศาสนาเฮา เอาไว้
เป๋นเทศก๋าล งานบุญยอไท้ น้อมจิตเข้าใกล้ พุทธา
คำสอนแห่งพระ ธัมมะสิกขา บำรุงสังฆา เนื้อนาบุญเจ้า.

เขียน 14 Aug 2009 @ 08:03 ()


ความเห็น (0)