อนุทิน 43514 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ห้าศีลแล้วครับ หากนับวัสสา ปี๋นี้ผ่านมา ห้าศีลแล้วเจ้า
พากั๋นสืบสาน โบราณแบบเบ้า ศาสนาเฮา เอาไว้
เป๋นเทศก๋าล งานบุญยอไท้ น้อมจิตเข้าใกล้ พุทธา
คำสอนแห่งพระ ธัมมะสิกขา บำรุงสังฆา เนื้อนาบุญเจ้า.

  เขียน:  

ความเห็น (0)