อนุทิน 42967 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ในเจ๊าวันนี้ สุรีย์แสงฉาย ฮอดเถิงเมื่องาย ขวายยิ่งส่องจ้า
ตะวามืดฝน ปายบนบดฝ้า ต่างกั๋นแต๊นา วันนี้
ดั่งกำสัตถา พุทธาตรัสจี๊ สัจจริ๋งเป๋นอี้ จุ้คน
มืดเป๋นบางครั้ง สวฺ่างเป๋นบางหน ลางเตื้อมืดมน ลางหนสวฺ่างแจ้ง.

เขียน 06 Aug 2009 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)