อนุทิน #42929

วันนี้จัดอบรมการเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ ช่วงบ่ายให้วิทยากรที่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเรื่อง การเขียนบทความ

ก่อนจบให้การบ้าน ให้ไปเขียนบทความคนละ 1 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพหรือเรื่องที่อยากเล่าอะไรก็ได้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 เพื่อมาบันทึกใน G2K  วันพรุ่งนี้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)