อนุทิน #42878

ตารางการนำเสนอการพัฒนาระบบของสถานีวิทยุ/วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น

โดยบริษัท Loxley มีผู้เข้าฟังประมาณ ๕๐ คน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

โดยบริษัท Strongbrather มีผู้เข้าฟัง ๕๕ คน

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

โดยบริษัท Sony มีผู้เข้าฟัง ๕๑ คน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)