อนุทิน 42878 - นายช่างใหญ่

  ติดต่อ

ตารางการนำเสนอการพัฒนาระบบของสถานีวิทยุ/วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น

โดยบริษัท Loxley มีผู้เข้าฟังประมาณ ๕๐ คน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

โดยบริษัท Strongbrather มีผู้เข้าฟัง ๕๕ คน

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

โดยบริษัท Sony มีผู้เข้าฟัง ๕๑ คน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)