อนุทิน 42554 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ส่งบทคัดย่อ เรื่อง

บทคัดย่อ ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 (Outcomes of Nursing  Care  in Cancer receiving Chemotherapy)

ในการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2552 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552

 

เขียน 31 Jul 2009 @ 06:46 ()


ความเห็น (0)