อนุทิน 4249 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

.........วันนี้(8 พ.ค.51) จัดอบรมหลักสูตร "การวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการ เป็นวันสุดท้าย ช่วงเช้าได้ไปพบสมาชิกประมาณ 30 นาที(8.30-9.00 น.) เพื่อซักถามสารทุกข์ สุกดิบ และทบทวนเนื้อหา

........10.00 น. ไปสัมภาษณ์ อ.จงกล ทรัพย์สมบูรณ์ เกี่ยวกับแผนงานส่งเสริมภสวะสุขภาพเด็กและเยาวชน จนถึงเที่ยง แล้วกลับเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อบรรยาย เป็นช่วงสุดท้าย(13.00-16.00 น.) ก่อนที่จะมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการสัมมนา

........เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปัจจุบัน หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย มีผู้สนใจเข้าอบรมมมากขึ้น และผู้เข้าอบรมมีวุฒิสูงขึ้น  เช่น ในรุ่นนี้ ในจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 32 คน มีผู้จบปริญญาเอก ถึง 3 คน

เขียน 08 May 2008 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)