อนุทิน 42303 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

อันว่าชีวิต ลิขิตแล้วหน้า กั๋มส่งยู้มา ชะต๋าเก่าเกื้อ
คนมีคนจ๋น กุศลส่งเอื้อ รูปทรามงามเครือ กั๋มล้วน
อันคนตังหลาย หญิงชายทั่วท้วน ทุกข์สุขทั่วถ้วน กั๋มมา
เมื่อเป๋นฉะนี้ ทำดีเต๊อะหนา เพื่อกั๋มดีนา พาหื้อรอดได้.

  เขียน:  

ความเห็น (0)