อนุทิน 42191 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เช้า จัดอบรม EBP Day3 น้องเรานำเสนอ 2 คน และมีผู้นำเสนออีก 2 คน

เที่ยง ทานอาหารกลางวันและประชุมเตรียมงานของสมาคมฯพยาบาลร่วมกับรองฯจินตนา

บ่าย  กลับไปเคลียงานที่ทำงาน

บ่าย 3-4.30น.  พิจารณา CoP ดีเด่น

เขียน 24 Jul 2009 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)