อนุทิน 42037 - ไก่...กัญญา

วันนี้ไปร้อยเอ็ดมาค่ะ ไก่ พี่แขก ดอกไม้  เรา 3 คน ไปเป็นวิทยากรให้กับพี่เรวดี หัวหน้า ER รพ.ร้อยเอ็ด เรื่อง การพัฒนาบุคลากร ER จังหวัดร้อยเอ็ด มีพยาบาล / EMT เข้าร่วมอบรม 170 คน ได้พูดกันคนละ 2 หัวข้อ

เริ่มโดย

ดอกไม้ พูดเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด  และระบบการหายใจ

พี่แขก พูดเรื่อง ระบบการคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

ระหว่างเปลี่ยนหัวข้อ ไก่พายืดเส้นยือสาย กายบริหารประกอบเพลงลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก่อนบรรยาย 2 ข้อสุดท้ายค่ะ 

ไก่พูดเรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยอุบัติเหตุ กับเรื่อง ระบบการบันทึกและรายงานในห้องฉุกเฉิน รวมถึง Trauma Registry  โดยมีพูดแทรกประสบการณ์การทำงานและถามให้ตอบตอบกันเป็นระยะ ๆ  ผู้เข้าอบรม ตั้งใจฟัง ให้ความสนใจดีค่ะ

พี่เรวดี มอบข้าวสารทุ่งกุลาฯให้พวกเราคนละกระสอบ 5 โล และได้ถ่ายรูปร่วมกับทีมก่อนเดินทางกลับขอนแก่นค่ะ 

เขียน 22 Jul 2009 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)