อนุทิน 41725 - ไก่...กัญญา

ไม่ได้หายไปไหน หากแต่กำลังเคร่งกับการเขียนโปรแกรมรายงานสถิติผู้ป่วยเฝ้าระวังไข้หวัด 2009 ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล  ทำยากและเสียเวลา แม้มีข้อมูลมากที่ export เป็นไฟล์ excel ออกจากระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล แยกเป็นวันที่ให้มาแล้วก็ตาม ต้องเทียบเคียงเขตข้อมูลทุกวันให้ตรงกัน และกำหนดคุณลักษณะข้อมูลให้เหมือนกัน ก่อนนำเข้าทำต่อในโปรแกรม และก่อนเชื่อมไฟล์เข้าด้วย พึ่งเชื่อมไฟล์เสร็จ เหลือตรวจสอบความถูกต้องการให้รหัสโรคของพนักงานบันทึกที่ไม่ใช่เวชระเบียน ทั้งไม่ลงข้อมูลข้อวินิจฉัย และ รหัสโรค หรือลงผิด ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานก็คลาดเคลื่อนด้วย แต่พรุ่งนี้มีประชุม war room คิดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบสัปดาห์  คงต้องนำเสนอข้อมูลเท่าที่มีและทำได้ไปก่อน หวังว่าที่ประชุมคงมีแนวทางการแก้ไขให้เวชระเบียนรับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้เอง เพราะมีความถนัดกว่า ข้อมูลน่าจะมีความครบถ้วนและถูกต้องมากกว่า 

เขียน 16 Jul 2009 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)