อนุทิน 41708 - ทนัน ภิวงศ์งาม

อันผัวเมียนั้น หากมั่นสัจจั๋ง ซื่อสัตย์จริงจัง จีรังแม่นมั่น
ทมะข่มใจ๋ ปายในอดกลั้น จิตใผใจ๋มัน ข่มไว้
ขันติอดทน ต่อความยากไร้ ลำบากสู้ได้ ก๋ารงาน
แบ่งปั๋นจาคะ สละหื้อกั๋น ทำครบสี่อัน สุขสันต์ทั่วหน้า.

เขียน 16 Jul 2009 @ 19:01 ()


ความเห็น (0)