อนุทิน 41563 - ทนัน ภิวงศ์งาม

น่ากลั๋วเช่นล้ำ โรคนำสมัย ร้ายแรงเนอนาย ไข้หวัดใหญ่เจ้า
สายพันธุ์ใหม่มี ปีสองพันเก้า ทั่วโลกแล้วเฮา วันนี้
ลางคนเกือบต๋าย ลางรายก็ซี้ ร้ายแรงจ้ะอี้ ยะใด
กิ๋นของร้อนร้อน แลใช้ช้อนกล๋าง หมั่นล้างสองมือ คือป้องกั๋นได้.

เขียน 14 Jul 2009 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)