อนุทิน #41419

12 มิถุนายน 2552

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับประชาชนชาวบ้านนาลับแลง รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

เขียน:

ความเห็น (0)