อนุทิน 41152 - ทนัน ภิวงศ์งาม

โบราณแต่เก๊า วันเข้าพรรษา บัญญัติพุทธา สั่งสาวกเจ้า
อยู่จ๋ำพรรษา มาสาไตรเป้า อยู่หนึ่งลำเนา พักยั้ง
หากจ๋ำเป๋นไป ก็อย่าได้ค้าง จงปิ๊กป้อกข้าง วัดเดิม
วิปัสสนะ สมถะเสริม ศึกษาเพิ่มเติม เสริมปั๋ญญาเจ้า.

เขียน 08 Jul 2009 @ 07:46 () แก้ไข 08 Jul 2009 @ 07:47, ()


ความเห็น (0)