อนุทิน #41152

โบราณแต่เก๊า วันเข้าพรรษา บัญญัติพุทธา สั่งสาวกเจ้า
อยู่จ๋ำพรรษา มาสาไตรเป้า อยู่หนึ่งลำเนา พักยั้ง
หากจ๋ำเป๋นไป ก็อย่าได้ค้าง จงปิ๊กป้อกข้าง วัดเดิม
วิปัสสนะ สมถะเสริม ศึกษาเพิ่มเติม เสริมปั๋ญญาเจ้า.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)