อนุทิน 40479 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ช่วยตรวจงาน R2R

แนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การลดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Clinical Nursing Practice Guideline for Decreasing Fall

in Cancer receiving Chemotherapy

และจัดทำ แบบประเมิน Fall

ส่งให้เจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)