อนุทิน 40314 - หมอน้อย

หมอน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      วันนี้ทางทีมงานวิทยากร มชส. ตชด.44 นำโดย ร.ต.ท.สุรกานต์ สุจา หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ และอ.ประเสริฐ ชมพรมมา หรืออาจารย์เสือ ผู้บรรยาย ได้ไปอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 300 คน เป็นวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดี อาจารย์ของโรงเรียนนี้ก็ทึ่งและแปลกใจ ที่ ตชด.ซึ่งโดยปกติทำงานปราบปราม แต่มาทำงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนก็สามารถทำให้นักเรียนซึ้งในบทเรียนที่ทางทีมงานอาจารย์เสือ ทั้ง 2 วันนี้ และอาจารย์แวรอเมาะ  เจะดาแม ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมที่ประทับใจ มีมิตรภาพ ที่ดีต่อหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ปิดทองหลังพระ.

เขียน 23 Jun 2009 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)