อนุทิน 401 - อ.อาลัม

  • กิจกรรมภาคกลางคืนหลังจากละหมาดอีชาเป็นกิจกรรมชมสื่อมัลติมีเดียในหัวข้อ "Makna dan hakikat kehidupan" แปลได้ว่า"ความหมายและแก่นแท้ของชีวิต" เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐ น.และเสร็จสิ้นเวลา ๒๒.๓๐ น. วิทยากรจะบรรยายประกอบการชมสื่อมัลติมีเดีย น่าสนใจมาก
  • และเรียกน้ำตาจากผู้เข้าชมได้พอสมควร
  • สรุปก็คือ การรู้จักนำสื่อทางเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่ทำให้การอบรมน่าสนใจ มองเห็นและสัมผัสได้ 
  • ขอชมว่าผู้ให้การอบรมทำได้ดีครับ

เขียน 12 Apr 2008 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)