อนุทิน 39801 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ดงคาป่าไม้ ป่าไพรดงหนา โบราณนานมา เปิ้นว่ามีเจ้า
ใผญะบ่ดี ผีมันจักเข้า ญะหื้อคนเฮา เป๋นตุ๊กข์
ลูกหลานก็กลั๋ว ขนหัวปอลุก ญะหยังยั้งจุ้ก ยั้งแยง
ฮักษาป่าไม้ ญะได้เข้มแข็ง น้ำห้วยไหลแฮง สู่แปลงข้าวกล้า
ความเชื่อเรื่องผี มีคนว่าบ้า ปิจารณา ผ่อเต๊อะ
หากคนกลั๋วผี ไม้มีเป่อเลอะ กึดเอาผ่อเต้อะ ไหนดี
คนบ่าเดี่ยวเฮื้อ บ่เชื่อเรื่องผี ป่าไม้บ่มี วารีเหือดแห้ง.

เขียน 16 Jun 2009 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)