อนุทิน 39507 - ครูอรวรรณ

  ติดต่อ

วันนี้  คัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  และรับสมัครนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด "โครงการนายอำเภอน้อย" ประเภท ม.ต้น ของกรมการปกครอง  ตอนเย็น สอนลูกเสือวิสามัญ ม.4 ร้องเพลงจนเสียงแหบ  แค็กๆๆๆ

ผลการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1/6  เรื่อง Pronouns ปรากฎว่า

ทำแบบฝึกหัดถูกต้องทุกข้อเพียง 5 คน ในจำนวนทั้งหมด 40 คน

ต้องอธิบายใหม่  ฝึกใหม่  ผลทำได้ถูกต้องและเขียนได้ถูกต้องตาม

หลักการเขียน  100  % 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)