อนุทิน 39424 - ทนัน ภิวงศ์งาม

หนึ่งคือฉันทะ มนะชอบใจ๋ ฮักอยู่ปายใน ชอบใจ๋ก่อนเจ้า
วิริยะสอง ต้องปองคอยเฝ้า เพียรกระทำเอา มานะ
จิตตะเป๋นสาม ติดต๋ามธุระ ฝักใฝ่อยู่หั้น เวียนวน
วิมังสาย้ำ นำเอาเหตุผล ปรับกระบวนกล ผลสำเร็จได้.

เขียน 09 Jun 2009 @ 07:27 ()


ความเห็น (0)