อนุทิน 39339 - ไก่...กัญญา

  ติดต่อ

วันแรกการอบรมอาสากู้ชีพเสร็จ กลับมาทำการบ้านต่อ

  • พิมพ์รายชื่อเพื่อจัดทำใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม
  • จัดหน้ารูปภาพเพื่อสรุปผลการอบรมแจ้งผู้บริหารและเพือประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายแทนงบทดรองจ่าย
  • ทำไฟล์ Movies Maker สรุปโครงการให้ผู้เข้าอบรมชื่นชมวันจบหลักสูตรพรุ่งนี้
  • พรุ่งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องการอาหารกลางวันเป็นอาหารอิสานทุกคนมีนัดห่อข้าวเหนียวและอาหารพิเศษจากท้องถิ่นมาทานด้วยกันด้วยค่ะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)