อนุทิน 39132 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้อบรมเคมี(ปฏิบัติ) Day 2  ให้น้องฝึกดูแลผู้ป่วย ฝึกพูดคุยซักถาม ฝึกฟังผู้ป่วยเล่าเรื่องการเจ็บป่วย  การประเมินผู้ป่วยให้ครอบคลุมร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

วางแผนการพยาบาล และฝึกการให้ยาเคมีบำบัดให้ถูกวิธี เพื่อให้คนไข้ปลอดภัย

สุดท้าย ให้ฝึกวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยและให้ไปทำ Case Study มา 1 Case เตรียมนำเสนอวันศุกร์

เขียน 02 Jun 2009 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)