อนุทิน 37989 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ตอนเช้า ไปดูต้นบวบ พบว่าหอยทากมากินใบบวบเล็กน้อย ใครรู้วิธีป้องกันหอยทาก โปรดบอกด้วยนะคะ

.......

ตอนสาย มาแก้ไขงานวิจัยQOL_CHCA  เพื่อขอจริยธรรมอีกครั้ง

...........

ตรวจและแก้ไขโครงร่างงานวิจัย R2R เรื่องลดอุบัติการการให้ยาเคมีบำบัด เตรียมส่งขอทุนวิจัย R2R ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 16 May 2009 @ 12:12 () แก้ไข 16 May 2009 @ 20:30, ()


ความเห็น (0)