อนุทิน 37347 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่างคอมพิวเตอร์มาที่หอผู้ป่วย ให้ตรวจสอบสัญญาณ Wireless ให้ สามารถต่อสัญญาณได้

เขียน 06 May 2009 @ 15:35 () แก้ไข 06 May 2009 @ 15:36, ()


ความเห็น (0)