อนุทิน 3734 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

สรุป จะได้น้อง RN ใหม่ 6 คน

มี RN ย้ายหน่วยงาน 4 คน

มี PN ย้าย 3 คน

เขียน 06 May 2008 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)