อนุทิน 3732 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

จัดตารางการฝึกงานให้น้องพยาบาล 3 คน  ผู้ช่วยพยาบาลใหม่ 1 คน

เขียน 06 May 2008 @ 20:13 ()


ความเห็น (0)