อนุทิน 37307 - หมอน้อย

หมอน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรม"ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"ของนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 และชั้น ม.1 ของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา เป็นหลักสูตรรวบรัดที่เด็กยังไม่ซึ้งเท่าไหร่นัก ตามธรรมดาแล้ว อบรมรุ่นละ 2 วันกำลังดี นี่รุ่นละ 1 วัน คงจะเป็นนโยบายของโรงเรียนที่ให้กิจกรรมนี้ผ่านๆไปที เพราะมันแค่เป็นนามธรรมที่จับต้องได้ยาก นักเรียนก็ไม่ค่อยสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่ แต่อย่างไรเสียทางทีมงานอาจารย์เสือและชุด มชส.ฉก.ตชด.44 ก็ไม่ย่อท้อ จะทำงานต่อไปอย่างเต็มความสามารถ.

เขียน 05 May 2009 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)